• Nederland
  • Deutschland
  • België (NL)
  • Österreich
Charlie Temple
Charlie Temple
  • Land

Privacybeleid Charlie Temple

Laatst gewijzigd op: 1 april 2022

1. Algemeen

1.1 Charlie Temple Europe B.V.

Deze privacyverklaring is opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Charlie Temple Europe B.V. (KvK: 64619036).

Onze contactgegevens zijn:

Theefabriek 1 (1e etage)
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
Telefoon: 020-4040000
E-mail: [email protected] (NL) | [email protected] (BE).

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Wij stellen de doelen en middelen vast waarvoor, en op basis waarvan, binnen onze bedrijfsactiviteiten gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Wij zijn dan ook als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken.

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die wij betrekken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:

Naam: J.I. van Vlijmen
Bedrijf: FYRM. Advocaten B.V.
Adres: Laan van Waalhaven 482
Postcode: 2497 GR
Plaats: Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 4131100
E-mail: [email protected]

1.4 Informatieplicht

Wij hebben de verplichting om de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. Aan deze informatieplicht voldoen wij door middel van deze privacyverklaring.

1.5 Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien per 1 april 2022. Wij kunnen deze verklaring in de toekomst aanpassen. Als wij deze privacyverklaring aanpassen zal de gewijzigde privacyverklaring op onze website (www.charlietemple.com) worden geplaatst, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die jou persoonlijk in aanmerkelijke mate kunnen treffen dan doen wij ons best om je hierover ook direct te informeren.

2. Doelen en middelen

2.1 Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie of je betaling is voltooid. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, factuuradres, bankrekeningnummer, brilrecept, geboortedatum en geslacht. Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

  • DHL of een andere vergelijkbare bezorgdienst.

  • Betalingsproviders: Stichting Pay, PayPal, Sofortbanking en Mistercash of een andere betaaldienstverlener.

  • Softwareleveranciers.

2.2 Brilrecept

Als je bij ons een bril op sterkte bestelt, dan hebben wij jouw brilrecept nodig. Een brilrecept bevat medische gegevens en zijn daarom zgn. bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken die gegevens uitsluitend om een door jou bestelde bril te kunnen leveren. De verwerking van die gegevens gebeurt omdat dit noodzakelijk is voor het verstrekken van gezondheidszorg dan wel omdat jij uitdrukkelijke toestemming verleent.

2.3 Je account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor verwerken wij (een deel van de) sub 2.1 genoemde gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming of op grond van een gerechtvaardigd belang. Als jij een bril bestelt bij ons, komt er een koopovereenkomst tot stand en dan verwerken wij je gegevens om die overeenkomst met je uit te voeren. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst of om je aanbiedingen te kunnen sturen. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen om onze diensten te kunnen uitvoeren, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met die bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

2.4 Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij: naam, telefoonnummer, e-mailadres en een vrij in te vullen notitieveld. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Via je account kun je dit ook doorgeven. Als je klant bent van ons, word je aan de lijst van nieuwsbrief abonnees toegevoegd overeenkomstig art. 11.7 lid 4 Telecommunicatiewet.

Nadat jij je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief zul je die niet meer van ons ontvangen, tenzij wij je moeten informeren over essentiële medische informatie. In dat geval kunnen wij je bericht sturen ter bescherming van je vitale belangen (art. 6 lid 1 sub d. AVG).

Ben je nog geen klant, dan word je aan de lijst nadat je toestemming daarvoor hebt gegeven. Deze gegevens worden bewaard totdat jij je afmeldt voor het abonnement op de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met die bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

2.5 Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Hiervoor gebruiken wij je interesses en surfgedrag, naw-gegevens, geslacht, IP-adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met die bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

2.6 Reclame

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: per e-mail en via social media. Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

2.7 Klantervaring

Als je je ervaring met ons deelt via Kiyoh of Trusted Shops, kunnen de persoonsgegevens waarmee jij je ervaring deelt op internet komen.

Een ervaring delen betekent dat iedereen deze kan lezen en zelfs bewaren. Wij hebben daar dan geen controle op aangezien je dit zelf bij Kiyoh of Trusted Shops hebt opgegeven. Je kiest zelf welke informatie je publiceert. Denk daar goed over na, want het is mogelijk dat je hiermee te achterhalen bent.

2.8 Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners en partners die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

2.9 Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten voor eigen doeleinden bepaalde persoonsgegevens.

2.10 Cookies en plug-ins

Bij bezoek aan onze website charlietemple.com worden cookies geplaatst, zowel door ons als door derde partijen. Er wordt gebruik gemaakt van noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor het goed laten werken van de website.

Daarnaast worden analytische cookies geplaatst. Die geven ons inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor kunnen wij onder meer de gebruikservaring van onze website verbeteren. Hiervoor wordt informatie, waaronder een IP-adres, gedeeld met Google Analytics, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Google kan die informatie gebruiken voor andere Google diensten.

Ook maken wij of derden gebruik van marketing cookies. Deze zijn bedoeld om relevante informatie en advertenties te tonen. Derden met wie informatie wordt gedeeld zijn Bing en Google (Doubleclick.net: https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=nl)

3. Hoe lang bewaren en verwerken we je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens gedurende een periode van zeven jaar na het jaar van je laatste bestelling, of zolang als wettelijk vereist of noodzakelijk en toegestaan voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Direct na deze periodes zullen we je persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren. De gebruikte criteria om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder meer: (i) de duur van onze aanhoudende relatie met jou en de diensten die wij je aanbieden; (ii) of er al dan niet sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen; en (iii) of bewaring al dan niet raadzaam is vanwege onze juridische positie (zoals toepasselijke verjaringstermijn(en), een rechtszaak of onderzoeken door een toezichthouder).

Onder omstandigheden kunnen wij je persoonsgegevens voor een langere periode verwerken (i) om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld vastgelegd in de belastingwetgeving) of (ii) om te bewijzen dat we voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de AVG- of e-mailmarketingwetgeving).

4. Beveiliging

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen en te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang of tegen enige andere onwettige of ongeoorloofde verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens. Rekening houdend met de stand van de technologie en de kosten van uitvoering, garanderen deze maatregelen een passend beveiligingsniveau, gezien de risico's die samenhangen met de verwerking en de aard van de gegevens die moeten worden verwerkt. We maken bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde TLS-verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van het registratieformulier.

5. Doorgifte buiten de EER

Het kan voorkomen dat wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers – je persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) en dat dat land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER. Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen wij zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Los hiervan kunnen wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers - persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER), welk land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER, indien er sprake is van een wettelijke uitzondering als genoemd in artikel 49 AVG (bijv. op basis van je uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijk om een overeenkomst die voor jou van belang is uit te kunnen voeren). Wil je nadere informatie over de verwerking van je persoonsgegevens buiten de EER, dan kun je contact opnemen met [email protected] (NL) | [email protected] (BE).

6. Verwerking gebaseerd op je toestemming

Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je (uitdrukkelijke) toestemming (grondslag), heb je te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Wil je je toestemming intrekken dan zullen wij je persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doel waarvoor je je toestemming intrekt. Het intrekken van je toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens vóórafgaand aan de intrekking van je toestemming.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken ten aanzien van jou geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

8. Je rechten als betrokkene

Je hebt wat betreft de verwerking van persoonsgegevens altijd het recht om (bij) ons:
- inzage te laten geven in de persoonsgegevens die wij van je verwerken (inzagerecht);
- je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn (correctierecht);
- je persoonsgegevens te laten wissen (verwijderingsrecht/recht op vergetelheid);
- de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van verwerking);
- bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde van) je persoonsgegevens (recht van bezwaar);
- je persoonsgegevens aan jezelf te laten verstrekken, dan wel bepaalde persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op dataportabiliteit).

Bovengenoemde rechten heb je op basis van de AVG. Deze rechten zijn echter niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen. Wij verwijzen voor deze specifieke omstandigheden naar artikel 15 t/m 18, 20 en 21 AVG. Indien je gebruik zou willen maken van je rechten kun je ons een mail sturen ([email protected] (NL) | [email protected] (BE)) met daarin beschreven van welk recht je gebruik maakt en op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Wij kunnen je vragen je te identificeren indien je gebruik maakt van één van je rechten. De reden hiervoor is dat wij zeker dienen te zijn dat wij op verzoek van de juiste persoon de juiste persoonsgegevens verstrekken of op andere wijze verwerken. Kunnen wij een verzoek van jou - om een van bovengenoemde rechten uit te oefenen- niet toestaan, dan onderbouwen wij schriftelijk waarom wij dat niet (kunnen) doen.

9. Klachten

Heb je onverhoopt een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij dat graag eerst zelf met je op te lossen. Je kunt in dat geval een mail sturen naar [email protected] (NL) | [email protected] (BE) of aan onze functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]. Het staat je - in geval van een klacht ten aanzien van de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken - echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Charlie Temple Europe B.V.
Website: https://www.charlietemple.com
Inschrijfnummer KvK: 64619036
BTW-nummer: NL855746361B01

Vragen over ons privacybeleid? Stuur een mailtje naar [email protected] (NL) | [email protected] (BE) of bel 0204040000

10. Waardebonnen van Sovendus GMBH

Na het afronden van je bestelling bieden wij de mogelijkheid om een waardebon uit te kiezen bij een van onze partnershops via Sovendus GMBH. Indien je hiervan gebruik maakt worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van je e-mailadres en je IP-adres aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG) voor de selectie van een voor jou interessant waardebonaanbod. De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als je geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld je postcode, land en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG). Verdere informatie over de verwerking van jouw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.